facebook
Ділова документація

Все про ділову документацію (Накази)

Наказ — розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи, навчального закладу на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції.

Накази

Накази видають на підставі й для виконання законів, постанов, розпоряджень, нормативних актів вищих органів влади.

За своїм призначенням усі накази поділяються на ініціативні та ті, що видаються у виконання розпоряджень вищих управлінських органів. Необхідно розрізняти специфіку написання й оформлення наказів.

Ініціативний наказ видається для оперативного впливу на процеси, що відбуваються в конкретній організації, установі, навчальному закладі.

Наказ по школі — це категорична форма управлінського рішення, яка вимагає обов’язкового і своєчасного виконання завдань, що визначені в ньому.
Керівники шкіл наказами визначають коло обов’язків і ступінь відповідальності працівників навчального закладу за доручену справу відповідно до законів, нормативних актів, Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, посадових обов’язків.

Наказові форми управлінських рішень використовуються при визначенні завдань, підведенні підсумків роботи за чверть, півріччя, рік, результатів аналізу навчально-виховного процесу, санітарного стану школи та класних приміщень, роботи класних керівників тощо,

У шкільній практиці пакази можна умовно поділити на такі види:

• щодо особового складу: прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення та переведення за посадою, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

• організаційні: накази з питань організації навчально-виховного процесу, про затвердження робочого навчального плану, правил внутрішньошкільного розпорядку, про розподіл обов’язків між працівниками школи.

Текст наказу складається з констатуючої (описової) та розпорядчої (резолютивної) частин. У першій частині, констатуючій, викладаються факти та міркування, що стали приводом для видання наказу. Вони подаються стисло, лаконічно, лише з тих питань, яким буде присвячена розпорядча частина. У другій частині (після слова «наказую») викладаються розпорядження, обов’язкові для виконання підлеглими, підрозділами, посадовими особами, до яких звернений наказ.

Наказ — це правовий акт, який містить обов’язкові розпорядження. У ньому відображаються розпорядлсення тільки наказового характеру, сумарно обов’язкові для виконання. Тому не слід різним рекомендаціям, порадам надавати форму наказу.

За змістом накази повинні бути:

• науково обґрунтованими;

• спиратися на ретельно проаналізовані факти;

• законними (не суперечити законам і нормативним документам);

• несуперечливими за змістом;

• своєчасними;

• ясними, чіткими, логічно послідовними, закінченими;

• грамотними;

• із зазначенням конкретних осіб виконавців, термінів виконання;

• завізованими особами, які брали участь у підготовці проекту наказу чи внесли проект наказу.

виконання планів роботи школи (річного, груп учителів, класних керівників та ін.);

• виконання рішень педагогічної ради, наказів і розпоряджень директора;

• створення необхідних умов для проведення навчально-виховного процесу на належному рівні;

• робота з обдарованими і талановитими учнями;

• результативність методичної роботи;

• створення необхідних умов для одержання загальної середньої освіти.

Видання таких наказів керівники шкіл планують у річному плані.

Наприклад:

1. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови.

2. Про результати тематичного контролю щодо роботи вчителів по активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в 7-11 класах (за результатами контролю викладання фізики за минулий рік).

3. Про висновки контролю організації індивідуального навчання з учнями 1-11 класів, які не можуть відвідувати школу за станом здоров’я.

4. Про висновки контролю якості використання варіативної складової навчального плану.

5. Про результати тематичного контролю в 1-4 класах з розвитку мовлення на уроках української мови.

6. Про наслідки виховної роботи з профілактики учнівських правопорушень.

7. Про наслідки контролю роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором, додаткових занять в 1-11 класах.

8. Про стан викладання суспільних наук у школі та рівень навчальних досягнень учнів.

9. Про підсумки предметно-тематичного контролю за рік.

10. Про хід виконання у школі Закону «Про мову»;

11. Про перевірку класних журналів (І, II півріччя).

12. Про наслідки роботи в групах продовженого дня.

Директорам шкіл слід знати, що в навчальному закладі можуть видаватися йнезаплановані накази. Це може бути викликано непередбаченими обставинами, які можуть виникати у школах.

Кожен наказ із питань навчально-виховного процесу вимагає від керівників шкіл організації його виконання, а також контролю за його виконанням.

Перш за все зміст підписаного директором наказу необхідно довести до відома колективу ніколи чи групи вчителів, в окремих випадках до відома учнів і батьків.

Директор школи (або за його дорученням заступник) повинен провести інструктаж із виконавцями наказу, накреслити шляхи і визначити методи роботи по його виконанню.

У процесі роботи керівництво школи має надавати допомогу виконавцям, проводити консультації.

Організацію виконання наказу можна подати за такою схемою:

• організація виконання наказу;

• розробка заходів для виконання наказу, підбір виконавців;

• дати чіткі рекомендації для виконання наказу;

• матеріальне забезпечення виконання наказу;

• інструктаж виконавців;

• узгодження дій виконавців;

• попереджувальний контроль за ходом виконання наказу;

• коригування процесу виконання наказу;

• підсумковий контроль, підбиття підсумків;

• зняття наказу з контролю;

• продовження роботи для виконання наказу.

Деякі керівники шкіл розробляють картки контролю за виконанням наказів.

Після закінчення строків виконання наказу необхідно визначити результати роботи. Якщо всі пункти наказу виконано та досягнуто запланованих результатів, наказ необхідно зняти з контролю. Якщо наказ не реалізовано, продовжується робота по його виконанню. Про це керівники шкіл на оперативній нараді повідомляють відповідальним за виконання працівникам, проводять додатковий інструктаж, посилюють контроль за його виконанням.

 

Обговорення

Весь текст

Мирослав

Сьогодні сайт вже не просто забаганка, а радше потужний інструмент особистого просування та розвитку, який при вмілому використанні здатен суттєво підвищити вашу видимість, комунікативні навички і звісно ж – професійний рівень. Іншими словами – це насамперед прискорювач вашого зростання, як на особистому, так і на професійному тлі. Запрошую до співпраці та співавторства освітнього порталу "ІНФОСВІТ".

2 thoughts on “Все про ділову документацію (Накази)”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Close