facebook
Вчителю

Сучасна школа

Освіта у сучасних умовах є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу , відтворення інтелектуальних сил суспільства , запорукою громадянського миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні України як суверенної , незалежної , демократичної , соціальної та правової держави – повноправного члена європейської та світової спільноти.

         Сьогодні набуває актуальності поняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками . Оскільки саме компетентності є тими індикаторами, що дають змогу визначити  готовність учня – випускника до життя , його подальшого особистісного розвитку й до активної участі в житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння застосовувати власні знання, а й бути готовим змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці, управляти й оперувати інформацією, активно діяти , швидко приймати рішення , навчатись упродовж життя.  Сучасна школа ставить сьогодні перед собою нове завдання – сформувати в школяра та дорослого вміння вчитись.

       Життя  постійно змінюється, рухається вперед , тому  система освіти має відповідати вимогам сучасності та потребам особистості. Впровадження інноваційних технологій навчання,насамперед особистісно орієнтованого, диференційованого,розвивального є підґрунтям до впровадження компетентнісного підходу й ефективним чинником поліпшення  якості освіти.

Педагогічний колектив повинен добре володіти специфікою компетентнісного навчання: не давати готові знання,а вчити учня їх здобувати, вчити самостійно формулювати поняття, необхідні

для розв’язання завдань.

     Основною проблемою сучасної школи є:

      1.Удосконалення форм,методів і прийомів навчання та втілення у практику

роботи  школи нових підходів у навчанні з метою підвищення якості знань, умінь і навичок.

      2. «Формування громадянської вихованості в процесі цілісного розвитку особистості» .

   Реалізація  цієї проблеми здійснювалась  через

     -вдосконалення методики проведення уроків  (впровадження сучасних           педагогічних технологій, інтерактивних форм і методів навчання)

     -вдосконалення форм і методів позакласної та позашкільної роботи;

     -вироблення вмінь учнів вчитися, самостійно здобувати  знання та     застосовувати їх на практиці;

     -відповідальність педагогів за результати своєї праці;

     -виховання інтересу до навчання;

     -активізацію системи роботи з батьками,громадськістю;

     -психодіагностику  пізнавальної діяльності учнів,готовності учнів до навчання;

     -піднесення трудової і виконавської дисципліни в колективі.

Обговорення

Весь текст

Мирослав

Сьогодні сайт вже не просто забаганка, а радше потужний інструмент особистого просування та розвитку, який при вмілому використанні здатен суттєво підвищити вашу видимість, комунікативні навички і звісно ж – професійний рівень. Іншими словами – це насамперед прискорювач вашого зростання, як на особистому, так і на професійному тлі. Запрошую до співпраці та співавторства освітнього порталу "ІНФОСВІТ".

Схожі статті

2 thoughts on “Сучасна школа”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Close