facebook
ВчителюОбдаровані

Особливості підготовки до олімпіади з інформатики

Останнім часом серед учнів загальноосвітніх шкіл помічається спад інтересу до олімпіади з інформатики. Хоча на ринку праці відчувається значний попит на програмістів, але все-таки серед учнів втрачається зацікавлення до змагань, що розвивають нестандартні підходи до створення алгоритмів, досконале володіння мовою програмування. Причини спаду зацікавлення криються в особливостях підготовки учнів до олімпіад з інформатики:

Особливістю умов олімпіадних задач часто є громіздкість їх формулювань та наявність літературної фабули. Зауважимо, що на початку підготовки учнів лякає громіздкість формулювань, і вони без допомоги вчителя навіть не читають їх. Хоча уважне читання умови дало б змогу їм зрозуміти, що задача не складна. Щодо фабули задач, то учням доводиться пояснювати, що від неї необхідно формалізуватися й переформулювати умову у більш звичну, чітку, лаконічнішу. Трапляються випадки, коли фабула винесена у вступну частину умови задачі й тоді її можна прочитати побіжно, шукаючи початку змістовного тексту, який потрібно прочитати уважно. Коли ж фабула не винесена в окремий розділ задачі, то слід налаштовувати учнів на уважне прочитання всієї задачі. Досить часто учні побіжно читають формат вхідних і вихідних даних, хоча це й не правильно. Саме тому під час підготовки до олімпіади, звертаємо увагу на те, що у форматі даних часто приховують ключову умову задачі, без якої задача може бути зовсім іншою. Побудова математичної моделі. Основне завдан­ня учня на даному етапі формально і математично строго зрозуміти умову задачі. Водночас бажано роз­ робити формальний алгоритм розв’язування задачі. Досить часто учні не можуть побудувати математич­ну модель через протиріччя, які виникають після пропуску важливих фраз у ході читання умови зада­чі. Саме формалізація умови задачі й алгоритму її розв’язування може показати школярам, що потріб­но знову перечитати умову.

Побудова загальної схеми розв’язання. На да­ному етапі учень, перш за все, визначає, наскільки ефективним є висунутий ним формальний метод й удосконалює його. Якщо на етапі побудови математич­ної моделі школяреві доводилося визначати, що по­трібно зробити, то тепер йому слід визначити, як це потрібно зробити. 4. Уточнення. На даному етапі відбувається уточнення розв’язання. Водночас слід ще раз визначити­ ся із структурами й типами даних, які будуть вико­ристовуватися, які базові алгоритми будуть викону­ватися та в якій послідовності. У даному разі рекоме­ндується навіть написати на папері великі фрагменти алгоритмів для перевірки всіх змінних і підпрограм на потрібність і коректність. 5. Реалізація. Даний етап розв’язування задачі передбачає власне написання програми. Зауважимо, що доречно постійно наголошувати про необхідність періодичного зберігання коду програм за допомогою відповідної установки у налагодженні IDE системи програмування. 6. Тестування й налагоджування. Після компі­ляції завершеного варіанту програми, необхідно пе­реконатися в тому, що вона правильно працює. Для цього й використовують тестування. Використову­ючи кілька маленьких тестів, які учень повинен при­ думати сам, слід перевірити правильність написання алгоритму. На жаль, це завдання для багатьох учнів є досить складним. Тому в підготовці до олімпіад по­трібно звертати увагу учнів на даний етап. Уже після перших уроків вивчення програмуван­ня на факультативних заняттях розпочинаємо підготовку до олімпіад. Для цього, поряд із стандартними задачами, пропонуються задачі, які привчають учнів до специфічної фабули та нестандартних формулю­вань. Вони дозволяють на практиці розглядати етапи розв’язання олімпіадних задач.

Харченко В.М, КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї №7, 2010

Обговорення

Весь текст

Мирослав

Сьогодні сайт вже не просто забаганка, а радше потужний інструмент особистого просування та розвитку, який при вмілому використанні здатен суттєво підвищити вашу видимість, комунікативні навички і звісно ж – професійний рівень. Іншими словами – це насамперед прискорювач вашого зростання, як на особистому, так і на професійному тлі. Запрошую до співпраці та співавторства освітнього порталу "ІНФОСВІТ".

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Close