facebook
Методична діяльність

Нові форми методичної роботи

Упровадження віртуальних форм роботи створює реальні можливості побудови відкритої системи безперервної освіти, а оптимальний доступ до необхідної інформації у будь-який час робить пізнавальну діяльність вчителів більш ефективною.

Використання он-лайн взаємодії дозволяє організувати науково-методичний простір для вчителів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу молодим вчителям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи.

Як показала практика методичної роботи (РМЦ) ММЦ, інформаційно-комунікаційні технології відкривають величезні можливості для комунікації в рамках он-лайн взаємодії:

 • зникає потреба у одночасній присутності педагогів в одному місці;
 • учителі мають вільний доступ до спільних ресурсів у інформаційному просторі;
 • стають доступними досягнення окремих вчителів та ЗНЗ для усієї освітянської спільноти;
 • з’явилась можливість ведення та підтримки електронного документообігу, доступності всіх нормативних документів;
 • можна проводити дистанційні наради, семінари, конкурси;
 • спрощується процедура проведення моніторингу якості освіти, методичної діяльності.

Враховуючи вищесказане, методисти окреслили очікувані результати від упровадження віртуальних форм у методичну роботу:

– створення єдиного освітнього ресурсу (нормативного, правового, кадрового, навчально-методичного);

–  відпрацювання форм мережевої взаємодії між окремими педагогами через створення власних сайтів, блогів:

 • створення мережевих моделей використання медіаосвітніх та Інтернет технологій за різними навчальними предметами у навчально-виховному процесі;
 • обмін досвідом через мережу Інтернет;
 • створення банку електронних засобів навчання та медіатеки шкільних предметів;
 • оновлення форм і методів науково-методичної роботи.
 • створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій.
 • побудова та практична реалізація психолого-педагогічно обґрунтованої технології мережевого навчання.
 • розроблення моделей використання медіа освітніх та Інтернет-технологій у науково-методичній роботі з педагогами
 • розвиток у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем.
 • створення віртуального інституту педагога ЗНЗ.

Використання віртуальних форм роботи у науково-методичній роботі на рівні методичної служби можна зобразити за допомогою наступної моделі:

ScreenShot

Усі види ІКТ, які  можуть використовуються у методичній роботі можна розділити на:

 • офісні,
 • мультимедійні,
 • програмні,
 • тестові,
 • гіпертекстові,
 • веб (дистанційні)- та e-book – технології.

Офісні технології реалізуються за допомогою пакета  програм Mіcrosoft Office, що містить засоби для створення та редагування текстових документів, електронних презентацій, роботу з таблицями, діаграмами, базами даних. Вони дають можливість оформлення ділової документації, проведення контрольно – аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, результати  у вигляді графіків, діаграм), розробку презентацій до семінарів, засідань методичних об’єднань, конференцій, методичних рад, оформлення картотеки періодичних видань, портфоліо.

Використання тестових комп’ютерних технологій дає можливість використовувати їх для діагностики і моніторингу та обумовлені перевагами над іншими методами:

а) за певний, досить невеликий проміжок часу можна продіагностувати численну групу опитуваних;

б) проконтролювати на потрібному, заздалегідь визначеному рівні, допускаючи зміну ступеня складності запитань, беручи за варіанти відповіді типові помилки, які трапляються на даному рівні;

в) провести самоконтроль на попередньому етапі з метою підготовки чи апробації;

г)  отримати об’єктивні результати;

д) створити умови для постійного зворотного зв’язку;

є) здійснити статистичну обробку результатів .

Через віртуальні форми роботи можна проводити:

 1. Віртуальна діагностика;
 2. Дистанційне інформування, консультування, спілкування;
 3. Віртуальні конкурси, Інтернет-голосування, флеш-моби.

Середовищем для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у між курсовий період є Web-сайт районного методичного кабінету, який поступово стає інформаційно-освітнім  ресурсом, що інформуватиме педагогів району  про досягнення і перспективи розвитку педагогічної науки, сучасні інноваційні та інформаційні технології.

Діяльність сайту методичної установи забезпечує:

 • інформування педагогічних працівників та й усіх відвідувачів про діяльність освітніх установ;
 • ознайомлення з нормативно-правовими актами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи; запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів тощо;
 • інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної, моніторингової та міжнародної діяльності у системі методичної роботи;
 • презентація досягнень системи освіти міста в цілому та учасників навчально-виховного процесу зокрема;
 • оперативне ознайомлення громадськості з різними аспектами та напрямами діяльності методичної установи;
 • створення умов для інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, соціальних партнерів методичної служби, громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;
 • виявлення і підтримку перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів та ініціатив;
 • здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;
 • підвищення ефективності діяльності шляхом організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту (форум, чат, вебінар, інтернет-конференція тощо);
 • стимулювання творчої активності та самореалізації учасників навчально-виховного процесу.

Саме на сайті здійснюються різні види моніторингу, інформаційний супровід та методичний супровід упровадження інновацій.

Доцільно використовувати на сайті сервіси діагностувань (моніторингу) Google Forms та Survio


Обговорення

Весь текст

Мирослав

Сьогодні сайт вже не просто забаганка, а радше потужний інструмент особистого просування та розвитку, який при вмілому використанні здатен суттєво підвищити вашу видимість, комунікативні навички і звісно ж – професійний рівень. Іншими словами – це насамперед прискорювач вашого зростання, як на особистому, так і на професійному тлі. Запрошую до співпраці та співавторства освітнього порталу "ІНФОСВІТ".

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Close